Eu Hightech

Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

(*) Họ Tên(Fullname):   
(*) Địa chỉ(Address):  
(*) Điện thoại(Telephone):  
(*) Thư điện tử(Email):  
(*) Tiêu đề(Title):  
(*) Nội dung(Content):   
(*) Mã(Code):  
abdru2
  

Viet Nam E.U High Tech Technology Company Limited.
Add: Dong Truc ward, Thach That District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.4. 63275252 
Mobile: +84.981867266; skype

 

© Copyright 2016 All rights reserved.